Archive for the ‘grub’ Category

QGRUBEditor

Siječanj 3, 2008

QGRUBEditor je vizualni alat za editiranje /boot/grub/menu.lst datoteke, znači za editiranje GRUB bootload-era.

Sa njim  možete učiniti sve ono što možete učiniti sa ručnim( gedit, vi 🙂 ) editiranjem  /boot/grub/menu.lst, samo je dosta lakše sa nekim vizualnim alatom. Ja osobno se nikada nism puno igrao sa GRUB-om, tako da sam tek sa ovim alatom otkrio što sve GRUB može.

Npr. možete promjeniti redosljed OS-ova, stavit neku sliku u pozadinu, promjeniti boje, staviti šifru, sakriti izbornik…

Download deb paketa.

Oglasi