Archive for the ‘prezentacija’ Category

Od DV kazete do DVD-a -> prezentacija

Srpanj 24, 2008

Ove godine sam bio predavač na slobodnom festivalu( http://2008.slobodnifestival.info/ ).

Evo slajdova sa prezentacije:

Oglasi